Letná

Čtvrť Pod Hády

Lokalita: Brno – Maloměřice a Obřany
Předpokládaný termín dokončení: Kolaudace 1. etapy je naplánována na konec roku 2025


Projekt nacházející se pod Hádeckým kopcem nabízí atraktivní bytové domy obklopující centrální náměstí, menší domy s byty s vlastními zahrádkami či výškový dům s výhledem na celé Brno. Čtvrť doplní obchody a služby, dětské a sportovní hřiště, grill point nebo propracované veřejné prostranství s bohatou zelení a odpočinkovými zónami.

Zvláštní důraz je kladen na ekologický ráz projektu, jako je šetrné nakládání s vodou a péčí o zeleň. Systém retenčních nádrží zajistí udržení vody přímo v místě, všechny budovy v projektu budou vybaveny zelenými střechami a fotovoltaickými panely.

Lokalita byla promyšleně navržena tak, aby se minimalizovala potřeba automobilové dopravy na povrchu, díky čemuž vznikne bezpečný centrální prostor se zelení a pěšími uličkami. Celá čtvrť vyrůstá na místě brownfieldu zchátralé a nevyužívané továrny Ergon, z jejíž demolice použije část recyklovatelných materiálů.

První etapa projektu nabízí 167 bytů s energetickou náročností třídy A, kolaudace je naplánována na konec roku 2025.

URL: https://www.hady.cz

Developer: Trikaya Asset Management a.s.

Vizualizace / fotografie:

-